Sinds 20 juli 2017 zijn www.wild-kamperen.nl & www.vrij-kamperen.nl ondergebracht bij Stichting wild-kamperen.nl. Het oprichten van de stichting past in het beleid om verder te professionaliseren en onze non-profit houding te formaliseren. Het doel is als volgt geformuleerd:

  1. Het doel van de stichting is: een duurzaam en verantwoord verblijf in de natuur te bevorderen. Daaronder valt zowel een kort verblijf, alsmede een langduriger verblijf in de natuur, zoals het geval is bij vrijkamperen. Kennis en kunde over de natuur (natuureducatie) en overlevingstechnieken bij een groter publiek aanhankelijk te maken; het geven van (juridisch) advies over de mogelijkheden tot wildkamperen binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 1. donaties 2. sponsoren 3. ontplooien van eigen activiteiten zoals natuureducatie & workshops: hiervoor ontvangt de stichting een vergoeding. Deze vergoeding komt toe aan de stichting en wordt gebruikt voor de continuïteit van de stichting.

Wij zijn van mening dat iedereen kan (leren) kamperen. Via deze website bieden wij inspiratie, verstrekken wij informatie, geven wij advies en werken wij actief samen met partners. Wij gaan hierbij betrokken, verantwoord, respectvol en duurzaam te werk. Wij werken vanuit sterke kernwaarden die ons en onze partners verbinden: het is onze gezamenlijke kijk op mens, dier, natuur, landschap en milieu. Om deze kernwaarden voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk te maken hebben wij dit vormgegeven in ons kernwaarden-document. Zo proberen wij concreet handen en voeten te geven aan onze kernwaarden.

Wij vinden het belangrijk om inzichtelijk te maken waar wij voor staan, wat wij willen bereiken en hoe we dat trachten te verwezenlijken. Transparantie is dus onderdeel van ons beleid, zodoende kunt u op deze pagina meerdere (beleids) documenten vinden. Heeft u vragen? Wij komen graag vrijblijvend in contact!

(Beleids) Documenten:

1. Kernwaarden-document – De kernwaarden van onze digitale kampeerplek

2. Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel – KVK-gegevens stichting wild-kamperen.nl

3. Beloningsbeleid – Sobere vergoedingen voor Bestuursleden, Medewerkers & Vrijwilligers

4. Transacties & Bankgegevens – Een overzicht van onze transacties, bankgegevens, facturering, donaties, giften en transparant financieel beleid

Jaaroverzichten:

1. Factsheet 2016 – Overzicht van onze activiteiten en cijfers in 2016

2. Factsheet 2018 – Overzicht van onze activiteiten en cijfers in  2018

3. Factsheet 2019 – Overzicht van onze activiteiten en cijfers in  2019

4. Jaarverslag 2020 – Overzicht van onze activiteiten en cijfers in 2020, inclusief persoonlijke interviews

Adviesrapport:

1. Adviesrapport: Paalkamperen – Laten we het leuk houden – Adviesrapport voor Staatsbosbeheer dd augustus 2019, publicatie datum april 2020

 

Share