Staatsbosbeheer heft haar Paalkampeerplaatsen op: Stichting Wild-Kamperen.nl bezorgd over gevolgen.

met Geen reacties

Alle paalkampeerplaatsen van Staatsbosbeheer zijn per direct opgeheven, dat heeft Staatsbosbeheer aan Stichting Wild-Kamperen.nl laten weten. Na de tijdelijke sluiting in verband met het coronavirus zullen de paalkampeerplaatsen niet meer open gaan. Hiermee komt dan ook definitief een einde aan paalkamperen in de huidige vorm bij Staatsbosbeheer.

Op verzoek van Staatsbosbeheer stelde Stichting Wild-Kamperen.nl in 2019 een rapport op om de overlast op locaties te verminderen en kosten beheersbaar te houden. Nu besluit Staatsbosbeheer alle paalkampeerplaatsen te ontmantelen.

“Het opdoeken van de locaties is een voorbarig besluit. Dit hoeft niet te gebeuren omdat er reële mogelijkheden zijn om overlast terug te dringen en het zo voor iedereen leuk te houden. Door nu deze locaties direct te sluiten wordt geen recht gedaan aan de belangen van goedwillende recreanten.’’ – aldus Bas van der Voort, woordvoerder Stichting Wild-Kamperen.nl.

Stichting Wild-Kamperen.nl maakt zich zorgen over de problematiek die gaat ontstaan als gevolg van de sluiting, waarbij verplaatsingseffecten reëel zijn. De stichting verwacht een grotere druk op andere locaties en een toename van recreanten die gaan wildkamperen.

Stichting Wild-Kamperen.nl heeft Staatsbosbeheer laten weten alsnog gezamenlijk opzoek te willen naar een passend alternatief. De stichting doet hierbij een beroep op de publieke functie die Staatsbosbeheer als overheidsorganisatie heeft; namelijk invulling geven aan recreatieve functies van bos, natuur en landschap. De stichting onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om zelf paalkampeerplaatsen op te zetten en te beheren. Een grote groep gebruikers heeft al te kennen gegeven zich hiervoor in te willen zetten. Hiervoor is de stichting op zoek naar terreinen die beschikbaar zijn voor dit doel.

Share
Share