Stichting Wild-Kamperen luidt noodklok: paalkamperen onder druk!

met Geen reacties

In een groot interview op NU.nl luiden we de noodklok: het paalkamperen staat onder druk. Mede door toenemende overlast, verkeerd gebruik van de locaties en onvoldoende beschikbare informatie verloederen veel paalkampeerplaatsen. Dit doet Staatsbosbeheer er toe besluiten om zelfs een aantal locaties te sluiten, tot ongenoegen van welwillende gebruikers.

Stichting Wild-Kamperen wijst er op dat het sluiten van locaties de druk op andere locaties vergroot. Goede informatie, het werken aan een aanspreekcultuur en zelfs het uitbreiden van het aantal locaties zijn betere methodes om overlast te verminderen, aldus de Stichting.

Share
Share